(DĐDN) - Sau hơn một tháng làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, tạo dấu ấn mạnh mẽ với cử tri bởi tính tranh luận, góp phần giúp các phiên họp sôi nổi và tập trung hơn.

Nhận xét này đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đưa ra tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều (19/12), khi đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Thông qua 03 dự án luật

Nhận xét về công tác lập pháp, bà Tòng Thị Phóng cho biết, tuy là kỳ họp cuối năm nhưng Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật: xem xét, thông qua 03 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết và thảo luận, cho ý kiến 14 dự án luật khác.

thuong-vu-qh Kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 19-22/12. Ảnh: Hồ Hường

Trên cơ sở thảo luận, cân nhắc kỹ, Quốc hội quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi. Điều này thể hiện sự thận trọng, trách nhiệm của Quốc hội trước cử tri và nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này đều là những dự án luật cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và bất cập hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, đường sắt, thuỷ lợi, du lịch, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý ngoại thương, chuyển giao công nghệ…

Cũng tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đồng thời thảo luận các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình trước mắt cũng như định hướng sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo.

Quốc hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của đất nước như các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; các Nghị quyết kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 về: cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đây là lần đầu tiên Quốc hội quyết định một hệ thống các kế hoạch trung hạn, mang tính tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn và dài hạn.

Bên cạnh đó, sau khi xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm, Quốc hội đã quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là quyết định đúng đắn, cần thiết và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ khoa học, công nghệ của Việt Nam hiện nay. Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư này vào năm 2017....

Một số hạn chế cần rút kinh nghiệm

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức kỳ họp thứ 2 vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được rút kinh nghiệm. Cụ thể, thứ nhất, tiến độ và chất lượng chuẩn bị một số dự án luật, nghị quyết chưa được như mong muốn, còn thể hiện sự chủ quan của cơ quan soạn thảo; nội dung của dự án luật sử dụng từ ngữ, khái niệm có tính chuyên môn nhưng không được giải thích hoặc giải thích không đầy đủ, gây khó hiểu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Những vấn đề mới, nhạy cảm chưa có đánh giá toàn diện, khó thuyết phục đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, cho ý kiến.

Thứ hai, việc tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của một số nội dung còn chậm, có nội dung không tiếp thu nhưng không được giải trình.

Thứ ba, một số nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp quá gấp, không đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nhất định đến việc xem xét, quyết định của Quốc hội.

Thứ tư, vẫn còn tình trạng chất vấn dài, thậm chí nhắc lại nội dung đã có trong báo cáo gửi đại biểu hoặc nặng về bình luận, giải thích. Số lượng câu hỏi tại hội trường quá nhiều so với chất vấn bằng văn bản. Nội dung trả lời chất vấn có lúc thiếu tập trung, né tránh, thiếu tính đối thoại, không xác định trách nhiệm cụ thể, chưa thỏa đáng và chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu Quốc hội cũng như nhân dân và cử tri cả nước.

Thứ năm, một số phiên họp còn vắng nhiều đại biểu Quốc hội, ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri và kết quả biểu quyết thông qua của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật gồm: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư) và 11 Nghị quyết.

Theo Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh: “Có thể nói đây là kỳ họp đạt kỷ lục về số lượng các Nghị quyết được thông qua”.

Nam Phong

>>Sẽ tăng thời gian chất vấn từ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV