Để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế và tiếp cận các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đến các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Vĩnh Phúc, sáng 7/3 tại Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Ngân hàng Mizuho Bank, Nhật Bản.