(DĐDN) – Kết thúc Quý 3, kinh tế đã có những cải thiện đáng kể so với nửa đầu năm. Dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, GDP Quý 3 vẫn đạt mức tăng 6,4% (yoy), giúp tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 5,93%.

kinhtevn

Theo Tổng cục Thống kê, nông nghiệp suy giảm kết hợp với khó khăn trong trong ngành công nghiệp khai khoáng được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tăng trưởng thấp.

Cụ thể, Khu vực nông nghiệp, vốn chiếm 11-13% GDP, ước tính chỉ tăng 0,05% trong chín tháng đầu năm và chỉ đóng góp được 0,01 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Trong khi đó, lâm nghiệp và thủy sản cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn chín tháng đầu năm, khu vực nông, lâm ngư nghiệp chỉ tăng 0,65%, thấp nhất trong vòng sáu năm trở lại đây.

Bài liên quan:

Tăng trưởng khu vực nông, lâm ngư nghiệp không thay đổi so với ước tính đưa ra hàng năm. Theo đó, tốc độ tăng trưởng khu vực này 9 tháng đầu năm 2011 là 3,95%; 2012: 2,75%; 2013: 2,38%; 2014: 2,94% và 2015 là 2,08% (yoy). Tuy nhiên, tính toán lại tốc độ tăng trưởng từ GDP thực tế (trong các báo cáo cuối quý) khu vực này lại cho thấy những con số hoàn toàn khác (2014: 2,10%; 2015: -1,27%). Điều này cho thấy Tổng cục Thống kê cần minh bạch hơn trong việc công bố số liệu, đặc biệt là số liệu chính thức sau khi đã điều chỉnh.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng nhóm ngành này 9 tháng đầu năm đạt 11,22% (yoy), cao hơn so với hai năm trước (2014: 8,57%; 2015: 10,15%). Tuy nhiên, với mức đóng góp lên tới 28,4% trong cơ cấu GDP khu vực công nghiệp, suy giảm ngành khai khoáng đã tác động không nhỏ tới tăng trưởng khu vực này cũng như tăng trưởng kinh tế. Cộng dồn tới hết tháng 9, ngành khai khoáng ước giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, làm giảm 0,28 điểm phần trăm tăng trưởng.

Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp cải thiện nhẹ, dù vẫn thấp hơn so với mức tăng năm 2015. IPI 9 tháng đầu năm tăng 7,4% (yoy), thấp hơn con số 9,8% cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, đà suy giảm từ đầu năm đã bắt đầu chững lại. Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành chế biến chế tạo tăng nhẹ so với thời điểm đầu quý. Chỉ số tiêu thụ cộng dồn tới tháng 8 tăng 8,3%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với hồi tháng 6.

Chỉ số hoạt động kinh tế VEPI (Viet Nam Economic Performance Index) được VEPR thử nghiệm tính toán và tổng hợp dựa trên số liệu về sản lượng điện thương phẩm, kim ngạch xuất nhập khẩu, vận tải hà ng hó a nộ i địa, tăng trưởng tín dụng và PMI sản xuất. Kết quả ước lượng cho thấy VEPI Quý 3 còn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP, càng củng cố cho tín hiệu cải thiện tăng trưởng trong Quý 3. VEPI Quý 3 đạt 6,09%, cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với Quý 2. Kết quả này đạt được chủ yếu đến từ những tín hiệu tích cực trong thương mại và tăng trưởng tín dụng nhanh hơn trong Quý 3.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn quyết định giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu này, kinh tế Quý 4 cần phải tăng trưởng ít nhất 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhấn mạnh vấn đề đặt mục tiêu chất lượng tăng trưởng chứ không phải số lượng, và phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 6,3% - 6,5%.

“Chúng tôi cho rằng ngay cả điều này vẫn không khả thi, vì kinh nghiệm tăng trưởng trong những năm qua cho thấy dù tăng trưởng Quý 4 có tăng cao hơn Quý 3, cũng không thể vượt 1 điểm phần trăm. Lần duy nhất ghi nhận mức chênh lệch lên tới trên 2 điểm phần trăm là cuối năm 2009, khi Chính phủ tung ra gói kích cầu quy mô lớn nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Do vậy, nhóm nghiên cứu giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 6,0% cho cả năm 2016.” – Báo cáo của Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

Lam Chung

>> Không có lý gì nền kinh tế Việt Nam cứ lẽo đẽo đi sau các nước