Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh nhất nước, hàng triệu tâm tư con người đang chờ đợi, quan sát, mong ngóng những hành động của chính quyền đô thị văn minh…

1 2