Với mục đích xây dựng “mái nhà chung” cho các nữ doanh nhân được sẻ chia, hợp tác cùng nhau phát triển, Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An đã được chính thức thành lập và đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra vào sáng 28/3/2018. Chủ tịch HĐQT Cty Như Ngọc đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nữ Nghệ An.