Lãnh đạo cấp cao cũng như các bộ, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương biên giới Việt- Trung.

1 2