Sáng 20/12/2018, Hội nghị Kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam sành và đặc sản Hà Giang niên vụ 2018-2019 đã diễn trong khuôn khổ hội tuần lễ quảng bá cam sành Hà Giang tại thị trường Hà Nội.

1 2 3