“Tuy xã hội Việt Nam vẫn còn sử dụng tiền mặt là chủ yếu, chúng tôi nhận thấy tất cả các đối tượng của nền kinh tế, từ người tiêu dùng, nhà bán lẻ đến chính phủ đều có thái độ tích cực đối với thanh toán điện tử hơn bao giờ hết”. Ông Sean Preston - Giám đốc Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhận x..

Danh sách bài viết
4 5 6 7 8 9 10 11
Đọc báo giấy