Danh sách bài viết
 • Doanh nghiệp tư nhân: Từ đánh giá đến ưu tiên chính sách

  Kinh tế - 13/05/2017, 05:06

  Lãnh đạo Việt Nam hiện đã thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam. Lần đầu tiên, Trung ương đã có một Nghị quyết riêng để phát triển kinh tế tư nhân.

 • Đổi mới công nghệ: "Chìa khóa" nằm ở đâu?

  Kinh tế - 12/05/2017, 13:12

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó nhấn mạnh về sự hỗ trợ, ưu tiên choa DN đổi mới. Tuy nhiên, việc đổi mới công nghệ vẫn diễn ra rất chậm.

 • Kinh tế tư nhân hết tủi phận bên lề?

  Kinh tế - 12/05/2017, 13:04

  Hội nghị Trung ương 5 ban hành 3 nghị quyết đặc biệt liên quan đến pháp triển kinh tế. Các nghị quyết thể hiện quyết tâm chuyển đổi DNNN thành cơ cấu sở hữu hỗn hợp và đưa kinh tế tư nhân phát triển ở mọi lĩnh vực.

 • 3 kịch bản tăng trưởng 2017 cho kinh tế Việt Nam

  Kinh tế - 11/05/2017, 13:00

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2017. Theo đó, kịch bản thấp dự kiến đạt 5,89%; kịch bản khả thi có khả năng đạt được là 6,23%; và kịch bản cao đòi hỏi có nhiều nỗ lực và giải pháp mạnh có khả năng tăng 6,57%.

 • Hợp tác APEC: Cơ hội và thách thức cho DN Việt Nam

  Kinh tế - 11/05/2017, 11:30

  Sau gần 20 năm gia nhập APEC, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào tiến trình hợp tác của diễn đàn này. Có thể thấy APEC đã và đang mang lại cho các nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam nhiều vận hội phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức buộc các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt.

 • “Cửa” nào cho kinh tế Việt Nam?

  Kinh tế - 11/05/2017, 09:15

  Với tăng trưởng GDP quý I/2017 chỉ ở mức 5,1%, Việt Nam gần như chắc chắn không thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra trong năm nay. Nguy cơ vỡ kế hoạch là có thật, nhưng liệu có còn “cửa thoát hiểm” nào cho nền kinh tế?

 • Trung ương bổ sung nhiều nội dung mới về kinh tế thị trường

  Kinh tế - 10/05/2017, 18:34

  Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 khoá X "Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

 • Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về kinh tế tư nhân

  Kinh tế - 10/05/2017, 18:05

  Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 ngày 10/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • DN mong bớt sự can thiệp hành chính

  Kinh tế - 10/05/2017, 12:43

  Hành chính hoá các vấn đề kinh tế, hành chính hoá hỗ trợ DN, hành chính hoá đối thoại… đây là những vấn đề DN đòi hỏi phải tiết giảm tối đa sau 1 năm nhìn lại triển khai Nghị quyết 35 của Chính phủ.

 • Phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

  Kinh tế - 09/05/2017, 14:39

  Sáng ngày 9/8, Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng lần thứ nhất đã được Bộ Xây dựng với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức.

1 2 3 4 5 6 7