Danh sách bài viết
 • Vì sao FDI liên tục “chảy mạnh” vào Việt Nam?

  Kinh tế - 27/06/2017, 05:44

  Theo HSBC, kinh tế vĩ mô ổn định tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp  hoạt động và phát triển. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam.

 • 4 trụ cột để Việt Nam cải thiện năng lực quốc gia

  Kinh tế - 26/06/2017, 19:22

  Ông Sebastian Eckardt - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, Việt Nam cần xây dựng 4 trụ cột gồm: Khung pháp lý về tạo thuận lợi thương mại; nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng thương mại và chất lượng kết nối; xây dựng ngành dịch vụ logistics có tính cạnh tranh và tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác với khu vực tư nhân.

 • Phát triển DN tư nhân: Không “xin cho” và “dựa dẫm”

  Kinh tế - 22/06/2017, 13:49

  Cản trở khu vực hành chính Nhà nước, cơ chế quản, thanh kiểm tra và xin cho hay phân hoá khu vực DN đang là trở lực lớn nhất khiến kinh tế tư nhân chậm thay đổi, khó trở thành trụ cột của nền kinh tế.

 • HSBC: Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn khả quan!

  Kinh tế - 21/06/2017, 05:08

  HSBC đánh giá, triển vọng của Việt Nam vẫn khả quan, nhờ vào các thế mạnh của lĩnh vực sản xuất và các khu vực thiên về xuất khẩu.

 • Luật Quy hoạch: Lùi một bước để tiến những bước dài hơn

  Kinh tế - 18/06/2017, 07:34

  Quốc hội vừa chính thức hoãn việc biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, nếu việc trì hoãn là điều cần thiết.

 • Hai kịch bản về kinh tế vĩ mô của Việt Nam

  Kinh tế - 16/06/2017, 12:44

  Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017 cho rằng, ở kịch bản tăng trưởng 6,7%, lạm phát ở mức 3,2% có thể đạt được nhưng sẽ đặt ra vấn đề bền vững trong tăng trưởng. Hoặc tăng trưởng tự nhiên, mức tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,7% và lạm phát cả năm dừng ở mức thấp nhất là 2,35%.

 • Trách nhiệm địa phương sử dụng vốn ODA

  Kinh tế - 15/06/2017, 10:32

  Từ tháng 7/2017, mức độ ưu đãi của các khoản vay ODA dành cho Việt Nam sẽ giảm, vì thế, việc có các quy định buộc địa phương phải tăng trách nhiệm trong sử dụng hiệu quả vốn ODA đặt ra hết sức cấp thiết.

 • Nhà nước nên "nhường sân" cho các thành phần kinh tế

  Kinh tế - 13/06/2017, 16:27

  Các chuyên gia cho rằng, Nhà nước nên “lùi lại” trả không gian cho các thành phần kinh tế, dẫn dắt và hỗ trợ để các nguồn lực đi cùng hướng, tạo sức bật cho phát triển kinh tế.

 • Tăng trưởng kinh tế: Chọn lượng hay chọn chất?

  Kinh tế - 12/06/2017, 08:09

  Chính phủ rất kiên định với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay và đã đề xuất nhiều giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: thúc ðẩy tăng trưởng kinh tế cao trong khi những điểm yếu của nền kinh tế vẫn còn đó thì có nên không?

 • Đích đến cho kinh tế tư nhân

  Kinh tế - 10/06/2017, 05:37

  Với những đích đến rất cụ thể, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa 12) của Ban Chấp hành trung ương về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) vừa được ban hành đã đặt ra các mục tiêu mà khu vực này đạt được vào từng giai đoạn 2020, 2025 và 2030.

1 2 3 4 5 6 7