Kinh doanh lỗ cổ phiếu Trần Anh rơi vào diện cảnh cáo

Kinh doanh thua lỗ khiến cổ phiếu TAG bị đưa vào diện cảnh cáo.

Sở dĩ cổ phiếu TAG bị đưa vào danh sách bị cảnh cáo là do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 của Công ty bị âm. 

 

Theo báo cáo tài chính của TAG, trong năm tài chính 2017 (bắt đầu từ 1/4/2017 và kết thúc vào 31/3/2018), doanh thu bán hàng giảm gần 14% so với năm 2016 xuống 3.533,4 tỷ đồng. Bên cạnh bị giảm trừ doanh thu, trong năm vừa qua, giá vốn hàng bán của TAG chiếm tỷ lệ khá lớn, lên tới hơn 88% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp của TAG năm qua chỉ còn 416,4 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với năm 2016.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính chỉ mang về hơn 1,6 tỷ đồng, thì chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay, lên tới 18,9 tỷ đồng trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng ở mức cao. Do đó, TAG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 64,5 tỷ đồng trong năm 2017 (năm 2016 lãi 23,6 tỷ đồng).

Theo đó, tổng lỗ trước thuế mà TAG ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh xấp xỉ 63 tỷ đồng trong năm 2017. Trước đó, vào năm 2016, công ty này vẫn có lãi hơn 25 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3/2018, TAG lỗ luỹ kế hơn 53,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu cân đối kế toán, tại ngày 31/3/2018, TAG có 976,2 tỷ đồng nợ phải trả, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là 974,2 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm tài chính trước.

Hiện CTCP Thế giới Di động (MWG) đang sở hữu 99,27% TAG. Cổ phiếu TAG đang được giao dịch trên HNX với thị giá khoảng 38.000 đồng/cổ phiếu và thanh khoản thấp do cơ cấu cổ đông quá cô đặc.

Bạn đang đọc bài viết Tại sao TAG bị đưa vào diện cảnh cáo? tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,