(DĐDN) - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra sáng 9/8.

tongbithu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp chính thức Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển.

Tổng Bí thư cho rằng, báo chí đã thể hiện được vai trò của mình thông qua việc phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới. Đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các giới đồng bào. Kịp thời phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những thói hư tật xấu trong xã hội; phê phán, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.

Báo chí cũng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo; thông tin tuyên truyền đối ngoại; thông tin về những thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; về các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ra thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Nhiều cơ quan báo chí còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ những địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ hùng hậu hơn 22 nghìn nhà báo - hội viên trong cả nước đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu Tổ quốc, tin tưởng và trung thành với Đảng, với dân tộc, tinh thông nghề nghiệp, tiếp cận nhanh và làm chủ được công nghệ làm báo hiện đại.

trungcudaihoi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Hội Nhà báo Khóa X

Bên cạnh những thành tựu, Tổng Bí thư cũng cho rằng, hoạt động báo chí cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khuyết điểm. Báo chí còn có hiện tượng thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng- văn hoá, chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức, nội dung tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được dư luận xã hội. Còn có cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, người đứng đầu cơ quan báo chí cần phải kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội; đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin...

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, sáng 9/8, Đại hội Hội nhà báo Việt Nam đã bầu và công bố danh sách Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X).

CHỦ TỊCH:

- Ông Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX tái cử).

thuanhuu

Chủ tịch Thuận Hữu

CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

- Ông Trần Bình Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX.

- Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX.

- Ông Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc TTXVN.

- Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.

- Ông Nguyễn Bé - Tổng Biên tập Báo Cà Mau, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX.

- Ông Phạm Văn Huấn - Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân.

- Ông Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Bộ Công an.

- Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội.

- Ông Mai Đức Lộc - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX.

- Ông Nguyễn Quý Hòa - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam Khóa IX.

Lam Chung