Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 1437/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ của Tổng cục Quản lý đất đai về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một số quy định có khung xử phạt quá rộng

VCCI cho rằng, một số quy định tại Dự thảo có khung xử phạt quá rộng, giữa mức sàn và mức trần của khung có sự chênh nhau rất lớn (có khung mức trần cao hơn 3 lần mức sàn).

Theo VCCI, điều này có thể tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các đối tượng vi phạm trong cùng khung xử phạt (khi cùng nhóm hành vi vi phạm nhưng chủ thể này bị phạt ở mức thấp trong khi chủ thể khác lại bị phạt ở mức cao) và trao quá nhiều quyền cho cán bộ thực thi trong quyết định mức phạt.

VCCI cho rằng một số quy định tại Dự thảo có khung xử phạt quá rộng, giữa mức sàn và mức trần của khung có sự chênh nhau rất lớn

VCCI cho rằng một số quy định tại Dự thảo có khung xử phạt quá rộng, giữa mức sàn và mức trần của khung có sự chênh nhau rất lớn

Vì vậy, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, VCCI đề nghị Ban soạn thảo rà soát toàn bộ Dự thảo và thu hẹp các khung xử phạt có khoảng cách quá rộng, đặc biệt tại các quy định: điểm e khoản 3 Điều 10 (khung xử phạt là từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng); điểm b, c, d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 13 (khung xử phạt từ 30.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng; từ 90.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng; từ 180.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng); điểm đ khoản 2 Điều 15; điểm đ khoản 1 Điều 16; điểm d khoản 3 Điều 28; …

Chưa rõ khái niệm về hành vi lấn, chiếm đất và để bị lấn, bị chiếm đất

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Dự thảo thì các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất để quản lý, sử dụng mà buông lỏng quản lý để bị lấn, bị chiếm đất thì sẽ bị mức xử phạt bằng 50% mức xử phạt của các hành vi quy định từ khoản 1-4 Điều 15.

Ở Điều khoản này, VCCI cho rằng khái niệm “buông lỏng quản lý” là chưa rõ ràng và rất khó để xác định, trong khi đây lại là một trong các yếu tố để xác định hành vi vi phạm. Điều này có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Xét bản chất, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất để quản lý, sử dụng nhưng để bị lấn, bị chiếm đất thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, không cần thiết phải xác định có “buông lỏng quản lý” hay không. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “buông lỏng quản lý” tại khoản 5 Điều 15 Dự thảo.

Bạn đang đọc bài viết Khung xử phạt trong Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính đất đai… quá rộng tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,