Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là động lực xuất khẩu chính

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là động lực xuất khẩu chính

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 308,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 154,3 tỷ USD, tăng 20% và nhập khẩu là gần 154 tỷ USD, tăng 22,7%. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 328 triệu USD.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là động lực xuất khẩu chính. Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt 204,5 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 109,1 tỷ USD, tăng mạnh 21,4% so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu chỉ đạt 95,4 tỷ USD nên thặng dư thương mại của cả khối trong 9 tháng/2017 là 13,7 tỷ USD.

Trong nhiều năm trở lại đây, các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước luôn trong trạng thái thâm hụt. Trong 9 tháng/2017, trị giá nhập khẩu của khu vực này đạt 58,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 45,2 tỷ USD nên thâm hụt thương mại của khối lên đến 13,4 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn FDI đăng ký và giải ngân 9 tháng 2017 tăng trưởng khả quan.

Tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 9 tháng đạt 25,5 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này cho thấy, nền kinh tế đang phát triển tích cực và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư.

Tính chung 9 tháng đầu năm vốn FII ròng chảy vào Việt Nam ước tính trên 26.000 tỷ đồng trong đó vốn chảy vào thị trường cổ phiếu là trên 10.000 tỷ đồng, còn lại 16.000 tỷ đồng và vào trái phiếu.