Lý giải cho thông báo trên, Tổng cục Hải quan cho biết, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, quy định, địa bàn hoạt động hải quan gồm cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động XNK đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải quy hoạch, công bố theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) bố trí lực lượng hải quan làm thủ tục cho phương tiện XNC, hàng hóa XNK theo quy định của pháp luật.

“Hải quan Hải Phòng sẽ tạo mọi thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC tại các bến cảng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Hàng hải, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành”- đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho biết thêm.

Ảnh Hải quan HP làm hàng xnk tại cảng Đình Vũ Hải Phòng

Hải quan Hải Phòng làm thủ tục cho hàng XNK tại cảng Đình Vũ 

Trước đó, cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương (Hải Phòng) cũng không đủ điều kiện để làm thủ tục đối với phương tiện vận tải XNC, hàng hóa XNK theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan cho biết, cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương không nằm trong danh mục cảng biển Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải công bố, cầu cảng này không tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài (theo Quyết định 480/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2017 của Bộ Giao thông vận tải, công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam).

Theo Quyết định 480/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2017 của Bộ Giao thông vận tải, Hải Phòng có tới 46 bến cảng nằm trong danh mục cảng biển Việt Nam và là địa bàn có số lượng bến cảng lớn nhất thuộc danh mục cảng biển, nhiều hơn địa bàn đứng thứ 2 là TP.HCM 6 bến cảng (TP.HCM có 40 bến cảng) và hơn địa bàn đứng thứ 3 là Bà Rịa- Vũng Tàu 8 bến cảng.