(DĐDN) – Sáng 17/3, báo Người cao tuổi – cơ quan trực thuộc Hội người cao tuổi Việt Nam, đã tổ chức Lễ khai trương Báo điện tử Ngày mới online (ngaymoionline.vn) và hội nghị cộng tác viên.

Những người làm Báo điện tử ngaymoionline tin tưởng, luôn nhận được sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và sự cộng tác của bạn đọc để báo điện tử ngaymoionline xứng đáng với sự mong đợi của mọi người.

Như vậy, cùng với báo in, Hội Người cao tuổi Việt Nam có thêm một tờ báo đa phương tiện truyền tải kịp thời những thông tin về chính trị, kinh tế xã hội của đất nước cũng như hoạt động của Hội Người cao tuổi tới gần 9 triệu hội viên cùng bạn đọc cả nước và trên thế giới. Đặc biệt là tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về người cao tuổi góp phần chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, nêu gương sáng hiến kế hiến công, tham gia sản xuất kinh doanh góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng con người mới, gia đình văn hóa… Đồng thời qua đó cũng là một kênh để trao đổi kinh nghiệm, xây dựng Hội NCT Việt Nam vững mạnh.

Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Nguyễn Thanh Cao nhấn mạnh: “Với việc ra đời báo điện tử ngaymoionline, những người làm báo của Hội Người cao tuổi Việt Nam hơn lúc nào hết nhận thấy phải nỗ lực phấn đấu, kết hợp với báo in, thực hiện đúng định hướng, đúng tôn chỉ mục đích; thường xuyên rèn luyện học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, bảo đảm nhanh nhạy, hiệu quả của thông tin; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp cũng như chất lượng tác phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí và nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới”.

Ngọc Diễm