(DĐDN) - Sáng 10/8, phiên họp thứ 40 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức được khai mạc, mở đầu cho kỳ họp kéo dài 8 ngày (đến 18/8).

phien-hop-thu-40-UBTVQH

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong kỳ họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng luật. Ủy ban sẽ cho ý kiến vào 17 dự án luật và 1 dự thảo pháp lệnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII chỉ còn có 2 phiên họp, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng pháp luật để thực thi Hiến pháp 2013. Do đó, phiên họp thứ 40 và 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cao nhất cho hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Còn một số dự án Luật liên quan đến thực hiện Hiến pháp 2013 để bảo vệ quyền dân chủ xã hội như dự án Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An toàn thông tin, Luật về hội, Luật Biểu tình, Luật Báo chí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Đây là mảng pháp luật được Quốc hội khởi động trong những kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII này và lần lượt sẽ có những văn bản được hoàn thành vào đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Khi đó, toàn bộ nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp thuộc chức năng nhiệm vụ của Quốc hội sẽ được hoàn thành.

Sau phiên khai mạc, Ủy ban cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý.

Cùng ngày, Ủy ban thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và dự án Luật Phí, lệ phí.

Trong phiên họp thứ 40, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980; sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ban đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020…

Minh Nguyên