PVD lỗ giảm nhẹ nhờ hiệu suất sử dụng giàn khoan cải thiện.

PVD lỗ giảm nhẹ nhờ hiệu suất sử dụng giàn khoan cải thiện.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) đạt 945 tỷ đồng doanh thu thuần trong 2 quý năm 2017, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) nhưng tăng mạnh 87,8% so với cùng kỳ quý trước (QoQ). Doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu là do giàn khoan TAD không có việc trong quý II/2017 (giàn khoan TAD hoạt động hết công suất trong 11 tháng đầu năm 2016) trong khi giá thuê ngày cho giàn JU giảm 37,5% YoY.

Lợi nhuận thuần âm 59 tỷ đồng trong quý 2/2017 so với mức lời 34 tỷ trong quý II năm 2016. Tuy nhiên, so với quý I/2017 thì lỗ trong quý II năm nay đã giảm nhẹ do sự gia tăng hiệu suất sử dụng giàn khoan (từ 33% đến 70%). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, PVD đạt 1.448 tỷ đồng doanh thu (-56,8% YoY) và lỗ 273 tỷ đồng, trong khi lời 116 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong quý II/2017, PVD tiếp tục trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu của PVEP là 24 tỷ đồng đối với các khoản nợ quá hạn từ PVEP (lũy kế 121 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 và 180 tỷ trong năm 2016). Trong quý II/2017, không có khoản hoàn nhập dự phòng nợ xấu, và thu hồi khoản phải thu vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của PVD để duy trì hoạt động.

Hiện quỹ Khoa học và Phát triển là 1.092 tỷ đồng vào cuối quý II/2017 và PVD có thể thực hiện hoàn nhập một phần của quỹ này vào năm 2017.

Theo ban lãnh đạo, 4 giàn khoan JU sẽ được ký hợp đồng và hoạt động cho đến tháng 11/2017. Giàn khoan đất liền sẽ được ký hợp đồng trong quý 4/2017, trong khi giàn TAD vẫn đang chờ dự án Red Emperor (dự kiến trong quý 2/2019).

Dựa trên các cuộc thảo luận với PVD, công ty không có kế hoạch thanh lý bất kỳ giàn khoan nào trong giai đoạn hiện tại, vì ban lãnh đạo dự kiến nhu cầu sẽ quay trở lại trong 2 năm tới với một số dự án của PVN trong giai đoạn sắp tới.

Theo SSI Research dự báo, năm 2017 ước tính doanh thu của PVD sẽ đạt 3.605 tỷ đồng (-32,7% YoY), dẫn đến lỗ ròng 97 tỷ đồng (4,1 triệu USD). Từ năm 2019 trở đi khi giàn khoan TAD được thuê cùng các giàn JU khác đã được ký dài hạn. Giá dầu cơ sở sẽ hồi phục trên 60 USD/thùng vào năm 2019. Khi đó lợi nhuận của PVD sẽ tăng mạnh trong năm 2019, dẫn đầu bởi một số dự án đã ký kết trong dòng dự án của PVN. Vì PVD là thành viên của PVN, đội tàu của PVD có thể sẽ được đảm bảo các hợp đồng sắp tới như Red Emperor (1 TAD-2Q 2019), White Lion giai đoạn 2 (1 JU-2019), Sao Vàng-Đại Nguyệt (1 JU-2020) Block B (JU / Bìa thầu-2019-2023) và Cá voi Xanh (2020-2023).

SSI Research đánh giá PVD không hấp dẫn về triển vọng lợi nhuận cho giai đoạn 2017-2018. Giá khuyến nghị 1 năm được đưa ra cho PVD là 13.800đồng/ cổ phiếu, dựa trên PBR mục tiêu là 0,4x (tương đương với mức định giá trung bình của các công ty trong khu vực).

Triển vọng tăng giá có thể xảy ra khi có sự tăng mạnh từ giá dầu thế giới, khiến nhà đầu tư phấn khởi và nhu cầu giàn khoan tự nâng cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là khả năng trì hoãn trong các hoạt động tìm kiếm dầu và khí đốt trong tương lai.