Mô hình văn phòng co-working đang ngày càng phổ biến hơn trên thị trường. Đặc biệt, loại hình văn phòng này đang lớn lên song hành với sự phát triển của làn sóng khởi nghiệp tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.