(DĐDN) – Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một trong những thỏa thuận thương mại đa quốc gia lớn nhất, đã được các bộ trưởng của 12 quốc gia thành viên ký kết tại New Zealand.

12 quốc gia tham gia TPP đang nắm giữ 40% nền kinh tế thế giới còn hai năm để phê chuẩn hiệp định.

TPP

Hoàng Sang