(DĐDN) - Ngày 29/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến sẽ thảo luận về việc có hay không đưa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vào giỏ tiền tệ của IMF hay còn gọi là giỏ định giá quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của quỹ này. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

tien-te

Đồng Nhân dân tệ đang được cân nhắc đưua vào giỏ tiền tệ quốc tế

Nếu được chấp nhận, đây sẽ là đồng tiền thứ 5 tạo thành tài sản dự trữ quốc tế của IMF gồm đồng USD của Mỹ, đồng Yen Nhật Bản, Euro của Eurozone và đồng Bảng Anh.

SDR do IMF thành lập năm 1969. Các nước thành viên IMF có thể chọn bất cứ đồng tiền nào trong giỏ tiền tệ gồm 4 đồng tiền hiện nay để quy đổi khi thực hiện quyền rút vốn đặc biệt của họ. Quyền này được phân bổ cho các nước thành viên theo tỷ lệ góp vốn của các nước này vào thể chế tài chính đa phương này.

Tuy nhiên, nó chỉ là đơn vị quy ước, chỉ được sử dụng để tính toán chứ không thực sự tồn tại trong lưu thông do vậy không thể tiêu Quyền rút vốn đặc biệt như các loại tiền tệ khác.

Về nguyên tắc, thành phần của giỏ tiền tệ quốc tế sẽ được đưa ra xem xét 5 năm một lần. Việc bổ sung đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quốc tế sẽ giúp tăng mức độ tín nhiệm của đồng nội tệ Trung Quốc và thúc đẩy hoạt động giao dịch bằng đồng nhân dân tệ trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, có những ý kiến tỏ ý nghi ngại về sự thích hợp của đồng nhân dân tệ trong vai trò là một đồng tiền dự trữ chính thức trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát đồng tiền này.

Minh Thanh