(DĐDN)- Là một trong những huyện xa nhất của tỉnh Đắk Lắk,  thời gian qua, huyện M’ Drắk đã khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế huyện nhà lên một tầm cao mới với sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực bằng việc đổi mới tư duy điều hành.

Huyện M’ Drắk đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng hiệu quả gắn với tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến.

Chặng đường 5 năm 2010 – 2015 đã đánh dấu sự phát triển của M’ Drắk đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX với mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,6%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2015 tăng 1,81 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ.

Năng động, sáng tạo

Đến nay, ngành nông nghiệp M’ Drắk tiếp tục phát triển và giữ mức tăng trưởng cao, giá trị sản xuất tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 149% so với năm 2010. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,75%. Hạ tầng KT – XH từng bước được cải thiện, toàn huyện có 99,42% số thôn, buôn có điện; 98% số hộ được dùng điện; tỷ lệ đường giao thông tuyến xã được cứng hóa đạt 100% so với Nghị quyết. Thương mại – dịch vụ có bước phát triển đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ từ 280 tỷ đồng năm 2010 đã tăng lên 550 tỷ đồng năm 2015; tổng thu ngân sách địa phương tăng bình quân 8,4%/năm… Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng để huyện M’ Drắk tiếp tục đẩy nhanh quá trình phát triển của địa phương.

Giai đoạn 2016- 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện M’ Drắk phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 11- 12%; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,76 lần so với năm 2015; thu ngân sách bình quân tăng 10% trở lên…

“Có được những thành công này, là thành quả trong việc tư duy đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động sáng tạo của toàn thể nhân dân các dân tộc đã đưa huyện M’ Drắk hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Từ đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế chung của huyện, từng bước xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn. Đặc biệt, huyện đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung khai thác những tiềm năng sẵn có, đưa huyện trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển khá trong toàn tỉnh” - ông Hòa Quang Khiêm – Chủ tịch UBND huyện M’ Drắk chia sẻ.

Tập trung phát triển kinh tế bền vững

Để phát triển kinh tế trong thời gian tới, huyện M’ Drắk đã xác định những khó khăn và thách thức trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động. Từ đó, M’ Drắk đã vạch ra kế hoạch, chiến lược cụ thể, để đưa nền kinh tế huyện M’ Drắk phát triển theo đúng định hướng đã đề ra. Trong đó, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển.

Huyện M’ Drắk đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng hiệu quả gắn với tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến. Đồng thời, phát triển đa dạng các ngành nghề ở nông thôn, nhất là những ngành nghề có giá trị gia tăng nhằm nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng KT – XH ở nông thôn gắn liền với đầu tư xóa đói, giảm nghèo; Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh có giá trị cao, phù hợp với lợi thế và tiềm năng của vùng gắn với chế biến, tiêu thụ góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế liên doanh, hợp tác đầu tư bảo vệ rừng phòng hộ, trồng rừng nguyên liệu, xây dựng vườn rừng, xây dựng các cơ sở chế biến, sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm rừng…

Đặc biệt, huyện M’ Drắk chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện cũng được đầu tư và có bước chuyển biến khá, nhất là hệ thống đường giao thông. Hệ thống thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, trạm xá cũng được quan tâm đầu tư trong nhiều năm qua, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dân sinh.

Theo ông Khiêm, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, huyện M’ Drắk sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền ở các cấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng sẵn có của địa phương, bảo đảm tính bền vững; tạo bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các DN tới đầu tư tại huyện nhà. Đồng thời, đẩy mạnh các sản phẩm thế mạnh để tăng cường xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Đặc biệt, huyện M’ Drắk mong muốn rằng các cấp, các ngành sẽ tạo điều kiện để huyện nhà phát triển một cách tốt nhất; có cơ chế, chính sách ưu tiên hơn về xây dựng nông thôn mới đối với những huyện còn nghèo như huyện M’ Drắk hiện nay.

Huỳnh Hải

Bạn đang đọc bài viết Huyện M’ Drắk : Đổi mới tư duy điều hành tại chuyên mục Uncategorized của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,