(DĐDN)- Để tạo nền tảng và động lực cho du lịch Điện Biên, việc tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Điện Biên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch (ảnh khu resort Himlam)

Tại thông báo kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Điện Biên cần có đột phá trong phát triển du lịch để phát huy tiềm năng nổi bật về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch biên giới. Đồng thời chỉ đạo, tỉnh Điện Biên cần tổ chức quảng bá và xúc tiến du lịch một cách chuyên nghiệp hơn, sớm nâng cấp sân bay để tạo điều kiện kết nối du lịch. Chú trọng đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực làm du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Điều đó cho lấy, du lịch có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chưa tương xứng tiềm năng

Tuy nhiên, thực tế, thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch nói riêng của tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua còn gặp nhiều khó khăn. Nó được thể hiện rõ qua việc số lượng doanh nghiệp và số dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch chưa nhiều.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên, năm 2016 tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 1.750 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với mục tiêu thu hút đầu tư năm 2016 của tỉnh). Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có tổng số 115 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 17 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2025, du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững.

Trong năm 2016 đã có 90 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 610 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.070 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 10.440 tỷ đồng.

Ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cho biết: Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh thu hút đầu tư trên tất cả các ngành các lĩnh vực. Nhưng có những ngành đã “chạm trần”, vì vậy Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên. Du lịch đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tạo nền tảng đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước.

Giải pháp đột phá

Khó khăn, thách thức trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Điện Biên đó là vị trí địa lý hạ tầng kỹ thuật kém dẫn tới chi phí cao, nguồn nhân lực còn hạn chế. Tỉnh chưa có cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Cơ sở hạ tầng đến các khu, điểm có tiềm năng thu hút đầu tư phát triển du lịch còn nhiều khó khăn. Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại các tỉnh, thành phố lớn trong nước và các nước trong khu vực chưa được duy trì, tính chuyên nghiệp chưa cao.

Ông Hoàng Tiến Dũng cho biết: Hiện tại, Điện Biên không sử dụng chính sách ưu đãi riêng của tỉnh đối với du lịch nhưng trong khuôn khổ chính sách chung sẽ áp dụng mức cao nhất. Đặc biệt, tỉnh đã nỗ lực đổi mới các thủ tục hành chính, chỉ đạo các đơn vị liên quan cố gắng làm sớm, làm ngay các thủ tục kinh doanh, để từ đó các nhà đầu tư thấy được sự cầu thị, tôn trọng của tỉnh đối với họ.

Cũng theo ông Hoàng Tiến Dũng: Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó xác định phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao. Chính vì vậy, để tạo động lực bứt phá cho ngành du lịch Điện Biên, trong thời gian tới tỉnh sẽ nghiên cứu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TW.

“Tỉnh Điện Biên xác định phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó ưu tiên đầu tư phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025” - ông Hoàng Tiến Dũng nhấn mạnh.

“Theo đó, chúng tôi sẽ có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường; Ban hành cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành du lịch. Trước mắt, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát triển du lịch” - ông Hoàng Tiến Dũng chia sẻ.

Về đầu tư, ông Dũng cho biết, tỉnh sẽ thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch. Đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí điểm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch;

Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành Du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở những địa phương vùng sâu, vùng xa; Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến du lịch.

 Phan Nam