(DĐDN)- Ngay đầu năm mới 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định quyết tâm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đang tồn tại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, Long An. Ảnh: Thanh Mỹ

Theo ước tính, trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước thì có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại các đô thị, chỉ có khoảng 60 - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Nguyên nhân đã rõ

Báo cáo của Bộ TNMT chỉ rõ, qua thanh tra 137 cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ngành xả thải nhiều như khoáng sản, sản xuất giấy, dệt, nhuộm... Phần lớn các cơ sở trên đều gây ô nhiễm môi trường vượt ngưỡng cho phép.

Nguyên nhân đầu tiên chính là sự thiếu ý thức nghiêm trọng và thờ ơ của người dân. Nguyên nhân thứ hai là sự thiếu trách nhiệm của các DN. Do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, không ít DN đã vi phạm quy trình khai thác, góp phần gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Thứ ba, chính là sự quan liêu, thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ môi trường của nhà nước đã tiếp tay cho hành vi phá hoại môi trường. Bên cạnh đó, theo thống kê của Bộ Tư Pháp, hiện nay có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định không cao từ đó làm hạn chế hiệu quả bảo vệ môi trường.

Khắc phục thế nào?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, "Xu hướng thế giới hiện nay là kinh tế xanh, carbon thấp. Do đó, môi trường phải được đầu tư ngay từ đầu". Để thể hiện quyết tâm này, Bộ trưởng chỉ đạo, ngay đầu năm 2017, Bộ TN&MT cùng với các tỉnh, thành phố sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày đêm trở lên.

Với lĩnh vực đất đai, ngành tài nguyên và môi trường sẽ thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tâm là các thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất... Trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, ngành tài nguyên và môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong công tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng...

"Chúng tôi quyết tâm trong khoảng 2-3 năm, tất cả các lĩnh vực, ngành, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đang có tiềm năng gây ô nhiễm sẽ có lộ trình khắc phục. Bộ sẽ quyết tâm giám sát công việc này"- ông Trần Hồng Hà khẳng định.

Linh Vân