Thực tế, với số vốn tự có của các HTX chỉ đủ để duy trì hoạt động với quy mô nhỏ, sản xuất manh mún. Để mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như quy mô hoạt động thì các HTX cần phải tiếp cận được với những nguồn vốn vay ưu đãi. Nhưng việc tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi là rất khó khăn, các thủ tục pháp lý còn qúa nhiều và rườm rà, mất thời gian. Đơn cử như trường hợp của HTX Minh Thành, khi làm dự án trình lên tỉnh chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn về thủ tục giấy tờ cũng như mất rất nhiều thời gian chờ đợi, đến khi được tỉnh phê duyệt cho vay 85% vốn đầu tư của dự án thì lại gặp vấn đề về các thủ tục pháp lý khác. Đến nay, sau gần 2 năm mà chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Ngoài ra, theo chúng tôi biết, có rất nhiều tổ chức tín dụng khác có nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các HTX, tuy nhiên, các HTX lại không thể tiếp cận được vì quá nhiều điều kiện. Vì vậy, phần lớn các HTX phải tự cân đối hoạt động sản xuất kinh doanh của mình bằng số vốn tự có và một phần từ huy động cổ đông của các xã viên. Chúng tôi rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của Chính phủ cũng như các ban ngành nhằm giảm thiểu các thủ tục pháp lý rườm rà để những HTX như chúng tôi có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với những nguồn vốn vay ưu đãi.