Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã thông báo đến các thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và khoản 1 Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐSGDHCM ngày 22/08/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho biết, thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cũng thông báo ngừng giao dịch ngày 23/01/2018 để khắc phục sự cố và sẽ thông báo đến các thành viên thị trường và nhà đầu tư về việc mở lại giao dịch trong thời gian sớm nhất.

SSC cho biết, thị trường giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn tổ chức giao dịch bình thường. Nhà đầu tư cần cân nhắc thận trọng khi thị trường cơ sở tạm ngừng giao dịch và chỉ số VN30 không có biến động trong ngày 23/01/2018.

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đề nghị các thành viên thị trường tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM trong quá trình khắc phục sự cố, thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư và tổ chức giao dịch bình thường trở lại khi có thông báo của Sở.

Trả lời VnEconomy, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, "chúng tôi rất hy vọng thị trường giao dịch tại HOSE sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 24/1/2018".

Về sự cố chiều hôm qua (22/1), HoSE đánh giá mức độ ảnh hưởng cho thấy, tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại HoSE. Các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng. HoSE đang tích cực khắc phục sự cố và cập nhật về tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã báo cáo Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và đã thực hiện tạm ngừng giao dịch đợt khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa, và sau đó đã thông báo ngừng giao dịch ngày 23/1/2018 để khắc phục sự cố.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã cùng các chuyên gia của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan - đơn vị cung cấp hệ thống - tích cực phân tích, tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố từ suốt đêm qua.

Ông Trần Văn Dũng cũng cho biết, “đây là sự cố kỹ thuật đáng tiếc, nhưng cũng cần phải nhìn nhận những sự cố như thế này là rủi ro trong hoạt động mà bất cứ thị trường nào cũng có thể gặp phải. Trong quá khứ, chúng ta cũng đã từng gặp sự cố kỹ thuật và phải dừng giao dịch liên tục ba ngày vào tháng 5/2008”  và ông cũng mong muốn nhà đầu tư bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan các tác động của sự cố kỹ thuật này đến thị trường và đến hoạt động đầu tư bình thường.