Chúng tôi rất khó để tiếp cận được với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng vì không có tài sản đảm bảo, đất của HTX hầu hết là đất thuê hoặc đất Nhà nước tạm giao để sử dụng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng không đủ điều kiện thế chấp.

Theo chúng tôi biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ 2015 thì nhiều tổ chức, doanh nghiệp, HTX… không cần tài sản đảm bảo vẫn có thể được xem xét, giải quyết cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể tiếp cận được nguồn vốn đó. 

Để làm tốt vai trò HTX là cầu nối giúp bà con tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương cũng như tạo động lực thúc đấy các HTX nông nghiệp phát triển, chúng tôi mong rằng, Chính phủ cũng như các bộ, ngành cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp như chúng tôi có thể tiếp cận được với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, chúng tôi có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tín dụng, nông thôn để phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Bạn đang đọc bài viết Hợp tác xã khát vốn mở rộng sản xuất tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,