Ngày 24/4/2017, tại tỉnh Kandal, Campuchia, Chính phủ hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức Lễ khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom.

1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy