Chủ đề: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên, cập nhật vào ngày: 23:34, 20/05/2019