Chủ đề: hội nghị thượng đỉnh G7

hội nghị thượng đỉnh G7, cập nhật vào ngày: 01:53, 16/02/2019