(DĐDN) - Từ ngày 10-11/9/2113, tại hội trường tầng 7, VCCI Vũng Tàu tổ chức “Hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Cụ thể, ngày 10/9, đối thoại về lĩnh vực Thuế

Ngày 11/9, đối thoại về lĩnh vực Hải quan

Dự kiến có hơn 80 doanh nghiệp sẽ đến tham gia đối thoại.

Hội nghị diễn ra nhằm triển khai các hoạt động trong đề án đối thoại Thuế, Hải quan năm 2013 của VCCI và chuần bị cho Hội nghị đối thoại toàn quốc về lĩnh vực Thuế, Hải quan năm 2013 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải Quan.

Phạm Hiếu