Là một thành viên của Tập đoàn Xăng dầu VN, Cty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) không ngừng chú trọng đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất hướng tới phát triển xanh.

1 2 3 4 5 6 7 8