Phục hiện Lễ rước tượng Bà 

Điểm nhấn của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay là Lễ phục hiện rước Tượng Bà từ đỉnh Núi Sam về Miếu vào chiều ngày 17/5 (ngày 22/4 Âm lịch) với hàng ngàn người rồng rắn đến nơi bệ đá đặt tượng Bà trên đỉnh núi làm lễ thỉnh Bà xuống núi về nơi Bà đang ngự.

Hàng ngàn người tháp tùng cùng đoàn rước tượng Bà

Miếu bà Chúa Xứ núi Sam là một trong bốn di tích lớn được nhà nước công nhận tại khu vực núi Sam, thành phố Châu Đốc. Trải qua hơn 200 năm tồn tại, ngôi miếu nhỏ đơn sơn làm từ tre lá, ít người lai vãng nay trở thành một ngôi miếu nguy nga, đồ sộ, rực rỡ ánh đèn. Lễ hội Vía bà Chúa Xứ núi Sam được công nhận là Lễ Hội cấp Quốc gia từ năm 2001.

Tượng Bà Chúa Xứ.

Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam có các Phần lễ chính như Lễ phục hiện rước tượng Bà, Lễ “Tắm Bà”, Lễ Thỉnh sắc, Lễ Túc yết, Lễ Chánh tế và Lễ Hồi sắc kết thúc phần lễ. Đặc biệt, du khách về dự lễ năm nay còn được thưởng thức hai hoạt động văn hóa đặc sắc là đua bò dân gian và đá gà tre nghệ thuật.

Sau đây là một số hình ảnh văn nghệ, hội thi các trò chơi dân gian bên lề của Lễ hội

Đua bò

Đua bò

Chọi gà Tre

Chọi gà tre

Khách thập phương đến chiêm bái

Khách thập phương đến chiêm bái

Đông đảo người dân và du khách đến với Lễ hội.

Đông đảo người dân và du khách đến với Lễ hội.

Các tiết mục văn nghệ trong lễ hội

Các tiết mục văn nghệ trong lễ hội

Phú Khởi