Anh Trần Đại Nghĩa hướng dẫn cách sử dụng máy cấy

Anh Trần Đại Nghĩa hướng dẫn cách sử dụng máy cấy

Đây là một trong những dự án áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ được xét giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ  và tác giả Trần Đại Nghĩa.

Dự án hỗ trợ hoàn thiện thiết kế, chế tạo và định giá sản phẩm phục vụ cho mục tiêu thương mại hóa sản phẩm máy cấy. Đồng thời, Dự án cũng đưa ra mục tiêu kết nối, nhân rộng nhằm thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm.

Được biết, sáng chế của anh Trần Đại Nghĩa giúp nâng cao công suất cấy lúa (tăng gấp 10 lần so với người cấy bằng tay), máy cùng lúc cấy được 5-6 hàng lúa, mật độ cấy phù hợp với giống và địa hình thổ nhưỡng của từng vùng miền nước ta. Máy dễ dàng vận hành, không sử dụng nhiên liệu nên không gây ô nhiễm môi trường.