Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Nhà máy vi sinh, Binh đoàn 15

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Nhà máy vi sinh, Binh đoàn 15

Đây là dự án áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) của Công ty cổ phần FITOHOOCMON; Nhà máy vi sinh, Binh đoàn 15 Tây Nguyên là đơn vị áp dụng thực tiễn.

Theo TS Lê Văn Chi – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FITOHOOCMON, phân bón hữu cơ vi sinh được sản xuất theo sáng chế với các yêu cầu: Sản phẩm phân bón đạt chỉ tiêu chất lượng độ ẩm 30%; chất hữu cơ 15%; Nts-P2O5hh-K2Ohh (%): 1-3-1; 1-4-1; 5-2-5; mật độ các loài vi sinh vật hữu ích có trong từng loại phân bón đạt 1´106 CFU/g mỗi loại...

Theo dự kiến, sẽ có khoảng 350 tấn phân thải chăn nuôi, 250 tấn bùn mía, 400 tấn than bùn được xử lý cho việc sản xuất khoảng 1.000 tấn phân hữu cơ vi sinh loại 1-3-1, 1-4-1 và 5-3-5.

Quy trình sản xuất phân vi sinh theo sáng chế và giải pháp hữu ích từ phân thải chăn nuôi, bùn mía và than bùn công suất từ 15.000 -25.000 tấn/năm. Sản phẩm đã được đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNTvà đã được thử nghiệm, đánh giá kết quả trên 140 ha cà phê,  110 ha cao su.