(DĐDN) - Hiệp hội nhà thầu Việt Nam (VACC) và Hội Doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV) – nhóm các nhà thầu xây dựng Nhật Bản vừa ký ghi nhớ hợp tác.

dsc_0099 Hiệp hội nhà thầu Việt Nam (VACC) và Hội Doanh nghiệp Nhật Bản (JBAV) – nhóm các nhà thầu xây dựng Nhật Bản ký ghi nhớ hợp tác.

Theo biên bản đã được VACC và JBAV ký kết, VACC với thế mạnh là tập hợp hơn 700 nhà thầu Việt Nam sẽ hỗ trợ các thành viên của JBAV tìm kiếm và đề xuất các đối tác Việt Nam thích hợp khi họ tiến hành đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam.

“Chúng tôi cũng đã cam kết hỗ trợ các thành viên JBAV thực hiện hợp đồng đã ký của họ tại Việt Nam với hiệu quả kinh doanh cao nhất”, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC cho biết.

Các doanh nghiệp Nhật Bản thành viên của JBAV, đặc biệt là thành viên của nhóm các nhà thầu xây dựng cũng cam kết phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các dự án phù hợp.

Ông Teruo Uehara, Trưởng nhóm các nhà thầu xây dựng của JBAV cho biết, các thành viên của Nhóm đang có nhiều kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. “Việc hợp tác này cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản nhanh chóng tìm kiếm được các đối tác phù hợp”, ông Teruo Uehara nói.

Phan Nam