(DĐDN) - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa trình phương án cổ phần hóa lên Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa giữ nguyên phần vốn nhà nước (chiếm 75% vốn điều lệ), phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vietnam Airlines dự kiến bán giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần

Về cơ cấu vốn điều lệ, trong năm 2014 Vietnam Airlines sẽ phát hành cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược và các đối tượng khác là 25%. Sau cổ phần hóa, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước còn 75%.

Theo kế hoạch, 11,3 triệu CP sẽ được bán giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo thâm niên công tác; 9,6 triệu CP bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên mua theo cam kết làm việc lâu dài; 282 triệu CP bán cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 20% vốn điều lệ); 48,8 triệu CP sẽ được bán đấu giá công khai…

Cụ thể, 48,8 triệu cổ phiếu lần đầu bán ra công chúng được bán với giá khởi điểm 22.300 đồng. Việc đấu giá sẽ được tổ chức công khai qua sở giao dịch chứng khoán. Đối tượng mua không phân biệt nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong hay ngoài nước; 282 triệu CP bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được bán song song với quá trình triển khai IPO trong nước.

Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2014, với tổng khối lượng phát hành lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác 25% vốn điều lệ. Giai đoạn 2 tùy theo thị trường thuận lợi, VNA sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần ra thị trường cho nhà đầu tư chiến lược để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước nhưng không thấp hơn quá 65%.

Vietnam Airlines sẽ tổ chức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, thời gian trong 3 tháng kể từ ngày phương án cph công ty mẹ - VNA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vietnam Airlines đặt kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của năm 2014 là 0,57% sẽ tăng dần lên 1,96% năm 2015 và đạt 4,81% hai năm tiếp đó. Trong khi cũng thời gian này, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt là 0,52% lên 1,62% và 4,54%. Mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đến năm 2018 là 110.073 tỉ đồng, lợi nhuận 15.479 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 3.860 tỉ đồng.

Vân Du