Hải quan sẽ chủ trì hai cuộc họp quan trọng trong Năm APEC 2017

Hải quan sẽ chủ trì hai cuộc họp quan trọng trong Năm APEC 2017

19/01/2017 5:59 Chiều

(DĐDN) – Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong Năm APEC 2017, Hải quan sẽ chủ trì tổ chức 2 cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ Cuộc họp Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI).

Theo đó, Hải quan Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức cuộc họp Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan (SCCP) lần một bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) và SCCP lần 2 bên lề SOM3 và một số hoạt động liên quan diễn ra lần lượt tại Nha Trang vào 20-23/2/2017 và tại TP.HCM vào 15-28/8/2017.

Trong 7 nội dung khung của cuộc họp SCCP, Hải quan đã lựa chọn ưu tiên 2 vấn đề trong Năm APEC 2017 gồm: Đảm bảo an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các biên pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả hàng nhái  và Tạo thuận lợi thương mại thông qua tăng cường triển khai và hoàn thiện kết nối cơ chế một cửa.

Với nội dung ưu tiên này, Hải quan Việt Nam mong muốn các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối cơ chế một cửa và phòng chống buôn lậu, gian lận thuwogn mại nhằm thực hiện tootsvai trò quan trọng của cơ quan hải quan trong hợp tác tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh thương mại trong kết nối chuỗi cung ứng khu vực.

Ngoài việc chủ trì tổ chức Cuộc họp SCCP, Hải quan Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp và đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp nhóm chuyên gia về Buôn bán gỗ bất hợp pháp  (EGILAT) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cuộc họp Liên minh An ninh Chuỗi cung ứng (A2C2) cùng Bộ Công thương cùng một số Hội thảo chuyên đề bên lề SCCP như Hội thảo về Cơ chế một cửa, Hội thảo về tạo thuận lợi thương mại.

Minh Nguyên

>> APEC 2017: Cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.02%
 • 5.26%
 • 7.02%
 • 1.75%
 • 21.05%
 • 8.77%
 • 1.75%
 • 1.75%
 • 14.04%
 • 19.3%
 • 7.02%
 • 5.26%