(DĐDN) - Là thành phố trọng điểm về kinh tế của khu vực phía Bắc, ngoài việc tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, TP Hải Phòng còn đặt mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM). 

thuy-nguyen-xay-dung-nong-thon-moi-copy Thủy Nguyên xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã thổi một luồng gió mới vào nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng.

Làn gió mới

Thành phố Hải Phòng đã huy động tốt nguồn lực đầu tư xây dựng NTM với tổng nguồn lực huy động lên tới 12,2 nghìn tỷ đồng trong đó nhà nước đầu tư khoảng 34%, tín dụng 40%, xã hội hóa 26%, đầu tư không dàn trải, tập trung cho các địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM đã trở thành động lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện ở các địa phương.

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của nhân dân. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân hàng năm 2,91%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất. Xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

NTM đã tạo ra một lực lượng sản xuất mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn tại Hải Phòng. Hiện Hải Phòng có 139/143 xã thuộc 7 huyện triển khai Chương trình xây dựng NTM. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 14,5 tiêu chí; 48 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí (bằng 34,5% tổng số xã); 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (bằng 7,9%), 80 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (bằng 57,56%); đặc biệt huyện Cát Hải cơ bản hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

Tiếp tục tăng tốc

Theo ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, các địa phương phải sử dụng nguồn vốn hợp lý để vừa hoàn thành xây dựng NTM vừa trả nợ xây dựng cơ bản, phải cam kết không tăng nợ xây dựng cơ bản bằng cách tiết kiệm chi phí, kiểm soát giá thành xây dựng công trình… Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xi măng cho các địa phương xây dựng đường giao thông và nhiều hạng mục công trình NTM. Các địa phương tiếp tục quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu xử lý rác thải nông thôn, quy hoạch nghĩa trang nông thôn. Thành phố cũng chú trọng hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận với khoa học – kỹ thuật tiên tiến, mở rộng trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập. Thành phố nhấn mạnh sẽ khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư về nông thôn.

Năm nay, Hải Phòng dự kiến đầu tư kinh phí 1.105 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, 550 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại 25 xã. Gần 260 nghìn tấn xi măng (tương đương 378 tỷ đồng) xây dựng giao thông nội đồng, đường thôn xóm, khu dân cư, nghĩa trang, cầu cống…

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân với tổng kinh phí 95 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng bãi chôn lấp rác thải cấp huyện là 60 tỷ đồng. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp đầu tư mở rộng cấp nước sạch về các huyện cũng được hỗ trợ lãi suất vay vốn. Phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được trong giai đoạn 2011-2015, mục tiêu đề ra đến năm 2020 Hải Phòng có 100% số xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (năm 2016 tiếp tục có 26 xã hoàn thành, về đích).

Trong năm 2016, thành phố đã tiếp tục ưu tiên kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nông thôn, nội đồng ở tất cả các xã, kết hợp với phương án tập trung kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ tiêu chí về môi trường với số vốn dự kiến gần 966 tỷ đồng, trong đó có 250 nghìn tấn xi măng (tương đương 375 tỷ đồng) làm đường nội đồng, đường nội bộ các nghĩa trang nhân dân của 139 xã; 375 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cho 25 xã; 80 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 8 bãi xử lý rác thải tập trung cho các huyện.

Để đạt được mục tiêu trên, TP Hải Phòng đã tập trung phát huy chủ thể xây dựng nông thôn mới của người dân; xác định cơ chế, chính sách Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ thực hiện; phát huy tối đa nội lực nông nghiệp, nông thôn, huy động tốt nguồn lực hỗ trợ từ doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng NTM" ở tất cả các ngành, địa phương, đoàn thể; xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến rộng rãi, khen thưởng động viên kịp thời các xã, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM; thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện; tổ chức rà soát, đánh giá, tìm sự đồng thuận của người dân trước khi thực hiện các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, Thành phố đã tập trung xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đặc thù; mỗi huyện có ít nhất từ 2 vùng sản xuất sản phẩm chủ lực tập trung quy mô lớn. Tại các địa phương, tập trung thực hiện các nội dung về phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm; bảo đảm an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng xóm, làng xanh, sạch, đẹp.

Có thể nói, xây dựng NTM tại Hải Phòng đã từng bước giúp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống của nhân dân.

 Minh Huệ

>> Giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới trước tháng 6/2018