Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về phân định đường địa giới hành chính trên biển

Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về phân định đường địa giới hành chính trên biển.

Theo đó, đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa huyện Tiên Lãng và huyện Kiến Thụy có tổng chiều dài là 14.859 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa huyện Kiến Thuy với quận Đồ Sơn có tổng chiều dài là 12.861 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Đồ Sơn với quận Dương Kinh có tổng chiều dài là 12.343 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Dương Kinh với quận Hải An có tổng chiều dài là 15.434 m; đường ranh giới làm cơ sở để xác định khu vực tạm giao quản lý hành chính ven biển giữa quận Hải An với huyện Cát Hải có tổng chiều dài là 15.081 m.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thành phố Phạm Văn Hà khẳng định các quận huyện ven biển là những khu vực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ liên quan đến ranh giới quản lý hành chính khu vực ven biển, bàn giao cho các quận, huyện ven biển quản lý.

Đồng thời, các quận huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy… cần rà soát, xử lý quản lý việc giao mặt nước, bãi bồi ven biển đảm bảo đúng quy định góp phần bảo đảm ANTT, ATXH tại địa phương, tuyên truyền cho nhân dân về đường phân định tạm giao quản lý hành chính trên biển giữa các quận, huyện; xây dựng quy hoạch chi tiết về phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương…

Hiện, Hải Phòng đang là địa phương đi đầu trong cả nước về phân định được đường địa giới hành chính trên biển giữa các địa phương.