Lãnh đạo thành phố và TW kiểm tra bộ phận

Lãnh đạo thành phố và TW kiểm tra bộ phận "một cửa" tại quận Hồng Bàng. Ảnh HP

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1829 ngày 18/7/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo bản danh mục ban hành kèm theo quyết định nói trên, có gần 900 thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; các quận, huyện, xã phường trên địa bàn thành phố được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ đường bưu điện. Trong đó, Sở Tư pháp là đơn vị có nhiều thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích nhất với hơn 100 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 90 thủ tục; Sở Giao thông - Vận tải gần 80 thủ tục; Sở Kế hoạch và Đầu tư gần 60 thủ tục. Các sở Y tế, Tài chính, Ngoại Vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố có dưới 10 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phải tổ chức niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cũng như công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình. 

Đây được coi là bước tiến mới trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận tiện, giảm tiêu cực phiền hà cho công dân, tổ chức khi tiếp cận các thủ tục hành chính. Đồng thời cũng qua đó, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo một báo cáo về công tác CCHC của UBND thành phố, tính đến hết năm 2016 tại Hải Phòng, 100% các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử”.  Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC đạt kết quả cao:  tỷ lệ văn bản được số hóa đạt 70%; 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trên cổng thông tin điện tử ở mức độ 2 trở lên, trong đó 170 dịch vụ công mức độ 3, 4.