cucthuethanhphohaiphong

Cục Thuế thành phố Hải Phòng tiếp các doanh nghiệp.

Trên trang thông tin điện tử của mình, Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai danh tính 149 doanh nghiệp (DN) nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp ngân sách trên địa bàn thành phố tính đến ngày 31/5/2017, với số tiền nợ hơn 53 tỷ đồng.

Theo đó, dẫn đầu danh sách nợ đợt này là Công ty TNHH nhà nước MTV công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, địa chỉ tại xã An Hồng, huyện An Dương, nợ hơn 7,7 tỷ đồng; Công ty TNHH nội thất thủy SEJIN - VINASHIN, địa chỉ khu công nghiệp tàu thủy, xã An Hồng, huyện An Dương, nợ hơn 6,8 tỷ đồng; Công ty CP công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu, địa chỉ thôn Nghi, huyện Thủy Nguyên, nợ hơn 5,8 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 201, địa chỉ số 85 đường vòng Cầu Niệm, quận Lê Chân, nợ hơn 5,7 tỷ đồng…

Đây là đợt thứ 5 trong năm 2017, Cục Thuế Hải Phòng công khai danh sách các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế. Trước đó, tháng 4/2017, Cục Thuế Hải Phòng cũng đã công khai danh sách 166 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền nợ công khai là hơn 204,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, theo chủ trương của thành phố, Cục Thuế Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo các phòng ban thực hiện các biện pháp kiên quyết thu nợ thuế, góp phần giảm số tiền thuế nợ, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, Cục Thuế kiến nghị các cơ quan hữu quan thành phố áp dụng những biện pháp mạnh tay để giải quyết triệt để tình trạng nợ thuế nhà nước, kể cả việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.