HSC chính thức trở thành Đơn vị tư vấn đại chúng và Niêm yết cổ phiếu cho Hải Phát Invest

HSC chính thức trở thành Đơn vị tư vấn đại chúng và Niêm yết cổ phiếu cho Hải Phát Invest

Theo đó, HSC sẽ tư vấn cho Hải Phát Invest các thủ tục, hồ sơ để trở thành Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, HSC là công ty chứng khoán chuyên nghiệp có uy tín và được đánh giá là một trong các Công ty chứng khoán tốt nhất ở Việt Nam.

Trong phạm vi chức năng của mình, HSC sẽ thưc hiện tất cả các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để Hải Phát Invest niêm yết thành công toàn bộ cổ phần trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối quý I hoặc đầu Quý I/2018.

Việc tham gia thị trường chứng khoán trong năm 2018 là một phần trong định hướng chiến lược mang tính lâu dài và cần thiết trong kế hoạch phát triển kinh doanh của Hải Phát Invest qua đó Công ty sẽ có cơ hội nâng cao khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước, cũng như nước ngoài, tăng giá trị cổ phiếu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Hải Phát Invest đến công chúng nhà đầu tư; nâng cao tính công khai, minh bạch trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoản nói riêng, góp phần đảm bảo năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, tăng cường vị thế cho Công ty và tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông.