Hà Nội "hút" hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư trong tháng 1

Hà Nội “hút” hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư trong tháng 1

08/02/2017 7:05 Sáng

(DĐDN) – Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, trong tháng 01/2017, thành phố Hà Nội đã cấp mới 43 dự án với tổng số vốn đăng ký mới đạt 31,7 triệu USD.

Cụ thể, với sự điều chỉnh tăng vốn của 15 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 334,2 triệu USD, trong tháng đầu năm 2017, toàn thành phố thu hút 365,9 triệu USD vốn đầu tư.

Cũng trong tháng 1 năm 2017, cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.414 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 13.151 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 209.537 doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù để kêu gọi, thu hút đầu tư để thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội vào tháng 4/2017.

Năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng GRDP từ 8,5-9,0%. Để thực hiện được các chỉ tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển kinh tế, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư.

Theo đó, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Nha Trang

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.56%
 • 4.92%
 • 6.56%
 • 3.28%
 • 19.67%
 • 11.48%
 • 1.64%
 • 1.64%
 • 14.75%
 • 18.03%
 • 6.56%
 • 4.92%