Hải quan vào cuộc gỡ "điểm thắt" của kiểm tra chuyên ngành

Hải quan vào cuộc gỡ “điểm thắt” của kiểm tra chuyên ngành

23/02/2017 8:19 Sáng

(DĐDN) – Được sự cho phép của Chính phủ, ngành hải quan đã chủ động vào cuộc gỡ “điểm thắt” trong kiểm tra chuyên ngành, đó là kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Hiện nay, thủ tục kiểm tra chuyên ngành chiếm 70% thời gian thông quan hàng hóa, tiêu tốn không ít nhân lực và vật lực của DN.

Cục Kiểm định Hải quan đã tiếp nhận 21.615 mẫu phân tích phân loại từ các Chi cục Hải quan yêu cầu trong 2016, tăng 162,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tăng hơn 60% số vụ được giải quyết

Trước sự rườm rà, nhiêu khê của các thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã quyết định thành lập Cục Kiểm định Hải quan trên cơ sở nâng cấp Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK. Nhiệm vụ của Cục là tăng cường công tác kiểm định hải quan, phân tích phân loại đối với hàng hoá XNK cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ, giảm thời gian, chi phí cho DN.

Tính đến hết năm 2016, Cục Kiểm định Hải quan đã tiến hành phân tích phân loại, phân tích đề xuất mã số với 20.780 mẫu, trong đó, có 2.925 mẫu tăng thuế suất, chiếm 14,1%; 1.106 mẫu giảm thuế suất, chiếm 5,35; 2.924 mẫu thay đổi mã số hàng hóa nhưng thuế suất không đổi, chiếm 14,1% và 13.825 mẫu đúng khai báo, chiếm 66,5%, trong đó, có 33,5% số lượng mẫu làm thay đổi mã số khai báo của chủ hàng. Cục Kiểm định Hải quan cũng đã chuyển 4.254 mẫu phân tích đề xuất Tổng cục Hải quan phân loại.

Ông Nguyễn Ngọc Huân – Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan cho biết, việc cơ quan Hải quan tham gia làm đầu mối, trực tiếp thực hiện kiểm tra chuyên ngành đã góp phần giảm tải đáng kể thời gian thông quan hàng hóa, tăng cường công tác kiểm định hải quan, kiểm tra chất lượng hàng hoá XNK.

Sẽ tăng tính linh hoạt

Đại diện Cục Kiểm định Hải quan cho biết, Cục sẽ tập trung triển khai công tác kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số nhóm hàng đã được các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Và từ năm 2018 đến năm 2025, sẽ đưa vào hoạt động chính thức Chi cục Kiểm định đặt tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các khu vực quan trọng khác.

Riêng về hợp tác quốc tế, trước mắt, Cục sẽ cho áp dụng các tiêu chí của Hệ thống quy trình quản lý chất lượng ISO/IEC 17025 (các phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas), tiến tới mục tiêu công nhận lẫn nhau trên phạm vi ASEAN và Trung Quốc, rộng hơn là quốc tế trong tương lai.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Chi cục Kiểm định 4 (TP. Đà Nẵng) và Chi cục Kiểm định 3 (TP. Hồ Chí Minh) đã hoạt động theo tiêu chuẩn Vilas. Tổng cục cũng đang hoàn thiện, chỉnh sửa dự thảo đề án phát triển Cục Kiểm định Hải quan giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025.

Minh Nguyên

>> Kiểm tra chuyên ngành: Đến hải quan cũng ngán…

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%