Khó khăn lớn nhất của nhà máy hiện nay là chúng tôi cần một nguồn vốn lớn để xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu chè xanh và xây dựng nhà xưởng để lắp đặt dây chuyền trà xanh theo công nghệ của Đài Loan và Nhật Bản, xây dựng thương hiệu đạt chuẩn. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn của Cty chúng tôi hiện nay đang cực kỳ khó khăn do nợ xấu của Cty cũ làm ảnh hưởng đến việc vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn khó khăn trong việc mở rộng vùng nguyên liệu chè xanh.

Doanh nghiệp của chúng tôi cần liên kết 4 nhà: Nhà Khoa học, chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân để có thể hướng tới xây dựng một vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng. Để tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp thì các tổ chức chính quyền phải có trách nhiệm cùng với doanh nghiệp tạo niềm tin cho bà con nông dân để mở rộng nguồn nguyên liệu và hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn mới thì doanh nghiệp mới đứng vững và phát triển được.