(DĐDN)- Việc Hải quan Bình Định giữ hàng sai quy định khiến DN bức xúc và yêu cầu bồi thường lô hàng. Để rộng đường dư luận, DĐDN đã có buổi trao đổi với ông NGUYỄN VĂN THỊNH, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định xung quanh vấn đề này.

Cty Tuệ Mẫn cho rằng đã nghiêm túc chấp hành nộp thuế đúng, đủ theo quy định của nhà nước trong tờ khai nhưng Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn (HQCK) vẫn viện dẫn nhiều điều luật khác nhau khiến lô hàng của DN bị ách tắc. Việc này Hải quan Bình Định có ý kiến gì, thưa ông?

Việc giải quyết thủ tục lô hàng nhập khẩu Cty Tuệ Mẫn, Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn có nhiều sai sót chưa đúng quy trình thủ tục hải quan.

Hải quan Bình Định cắt kẹp chì contener của Cty Tuệ Mẫn

DN đã làm đơn khiếu nại gửi Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn và gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã giải quyết khiếu nại lần 2 (Quyết định số 482/QĐ-HQBD ngày 14/11/2016 trong đó có 6/9 nội dung đúng toàn bộ; 2/9 nội dung đúng một phần và có một nội dung sai toàn bộ.

Về việc công ty cho rằng nộp thuế đúng và đủ nhưng chi cục HQCK cảng Quy Nhơn viện dẫn những điều luật khác nhau khiến lô hàng bị ách tắc gây khó khăn cho DN, thật ra việc nộp thuế trong đơn khiếu nại DN trình bày khai thừa 11 đồng, Chi cục đã hướng dẫn DN khai cho đúng. Ngoài ra vì lô hàng có thuế nhưng thiếu chứng từ cước phí vận tải, Chi cục đã chấp nhận bản mail cước phí vận tải trước để hướng dẫn thuế cho DN.

Việc giải quyết thủ tục lô hàng nhập khẩu Cty Tuệ Mẫn, Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn có nhiều sai sót chưa đúng quy trình thủ tục hải quan.

Bản chất ách tắc của lô hàng này là Dây hàn MIG DN khai mã số 8311... Chi cục nghi ngờ mặt hàng thuộc mã số 7229, nhưng việc chi cục tiến hành lấy mẫu không đúng quy định. Và Chi cục trả lời cho DN lúc đầu là trong thời gian chờ kết quả phân tích lô hàng được giải phóng nhưng sau đó Chi cục trả lời cho DN trong thời gian chờ kết quả phân tích lô hàng chỉ được mang về bảo quản, gây bức xúc cho DN và kéo dài thời gian thông quan cho lô hàng.

Thưa ông, để giải quyết dứt điểm việc này, quan điểm cục Hải quan Bình Định xử lý như thế nào?

Việc bồi thường thiệt hại cho lô hàng do lỗi sai phạm của công chức HQCK cảng Quy Nhơn được thực hiện theo Luật Bồi thường số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Hiện lô hàng đã nằm tại cảng Quy Nhơn gần 6 tháng là đúng, tuy nhiên tính từ thời điểm mở tờ khai (01/8/2016) đến lúc lô hàng được thông quan (29/10/2016). Nhưng từ ngày 29/10/2016 (ngày lô hàng được thông quan trên hệ thống thủ tục hải quan điện tử; và chi cục đã có công văn thông báo cho DN về lô hàng đã thông quan) nhưng DN chưa đến nhận hàng.

Để giải quyết việc bồi thường thiệt hại, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã có công văn trả lời cho DN là thực hiện theo Luật Bồi thường nhưng hiện nay DN chưa gửi Đơn yêu cầu bồi thường đến Cục Hải quan tỉnh Bình Định để thụ lý và giải quyết theo quy định của Luật Bồi thường nêu trên.

Vậy Hải quan Bình Định sẽ xử lý cán bộ tại Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn ra sao? Nếu phải đền bù thiệt hại thì nguồn tài chính lấy ra từ đâu? Trách nhiệm những cán bộ này trong việc đền bù thiệt hại, thưa ông?

Sau khi kiểm tra, đánh giá chi tiết về tính chất của vụ việc, Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã xử lý cán bộ chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn gồm: xử lý kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền đối với ông Bùi Xuân Bắc, Chi cục trưởng; Xử lý kỷ luật khiển trách về Đảng, về chính quyền và luân chuyển đối với ông Phạm Đức Long, Đội trưởng đội thủ tục (ông Phạm Đức Long hiện không còn giữ chức Đội trưởng). Xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về chính quyền và luân chuyển bà Nguyễn Lê Tuyết khỏi chi cục HQCK cảng Quy Nhơn.

Việc đền bù thiệt hại thực hiện theo Luật Bồi thường cụ thể Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý trực tiếp người thi hành công vụ (ông Bùi Xuân Bắc, Chi cục trưởng) có trách nhiệm tiếp nhận, thụ lý Đơn yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại; xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại, ra quyết định giải quyết bồi thường; thực hiện việc chi trả cho người bị thiệt hại và quyết toán kinh phí bồi thường; yêu cầu người thi hành công vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác của cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo Điều 8 Luật Bồi thường số 35 nêu trên.

- Xin cảm ơn ông!

 Nguyễn Hùng - thực hiện

>> DN thiệt “kép” vì hải quan Bình Định giữ hàng sai quy định