(DĐDN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát các chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc đẩy phát triển ngành thép.

Xỉ thép tại Công ty TNHH Vật Liệu Xanh, Vũng Tàu.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp Hiệp hội Thép Việt Nam, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia về xỉ luyện thép. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu mặt hàng xỉ luyện thép cho phù hợp. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Thép Việt Nam, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá kỹ vấn đề tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mã HS nghi ngờ lẩn tránh thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu; báo cáo Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định miễn thuế tự vệ đối với thép dây nhập khẩu (có mã HS 7227.90.00) để sản xuất vật liệu hàn cho một số Cty. Theo các Quyết định, các Cty sẽ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép dây nhập khẩu trong năm 2017.

Để được hưởng miễn trừ, các Cty phải đáp ứng được các điều kiện sau: Cty sản xuất được hưởng miễn trừ chỉ được cấp 01 Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương. Cty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan cấp giấy phép theo dõi trừ lùi cho Cty được hưởng miễn trừ.

Bên cạnh đó, để được hưởng miễn trừ (đối với Cty được hưởng miễn trừ trực tiếp nhập khẩu hoặc thông qua ủy thác nhập khẩu), khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa, Cty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan cấp Phiếu dõi trừ lùi cho Cty được hưởng miễn trừ. Thủ tục theo dõi trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.

Các Cty được hưởng miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017.

Hoàng Hà

>> “Báo động” ngành thép: Thiếu hụt sản lượng- nhập siêu tăng cao