Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cần xem xét lại chính sách hỗ trợ phát triển điện gió trên cơ sở phân tích một dự án mẫu và tình hình thực tế khi phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tham khảo giá mua điện gió trong khu vực, trên thế giới và điều chỉnh lại giá mua điện gió, chính sách ưu đãi và có định hướng dòng vốn đầu tư.

Cùng với lộ trình tăng giá điện tiêu dùng, Chính phủ cần có lộ trình tăng giá mua điện gió vì hiện nay giá mua điện gió tại Việt Nam thuộc diện thấp nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Bình Thuận hiện là tỉnh đầu tiên trong cả nước có quy hoạch phát triển điện gió được phê duyệt, có nhiều dự án điện gió tốt đang chờ vốn. Vì vậy, mong Chính phủ có những chính sách định hướng các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư vào các dự án điện gió trên địa bàn. Đối với chính sách ưu đãi, ngoài các ưu đãi về thuế như Quyết định 37/2011/QĐ-TTg, mong Chính phủ cho phép các dự án điện gió được miễn tiền sử dụng đất.