(DĐDN) - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động vì khó khăn là 32.373 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

doanh nghiep

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước

Trong số này có 10.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 22.314 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Ở xu hướng ngược lại, trong 7 tháng qua có 9.974 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động trước đó đã hoạt động trở lại, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ tính riêng trong tháng 7 (từ 20/6-20/7), cả nước có 6.598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,4%, số vốn đăng ký giảm 38,4%, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp giảm 12,6%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 29,8%; số vốn đăng ký tăng 23,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 7 là 92,1 nghìn người, giảm 30,8% so với tháng 6/2015.

Ở chiều ngược lại, cả nước có 1.467 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33% so với tháng trước. Có 3.172 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 35,7%, bao gồm 762 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Có 748 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 9,2%.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.004 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 321,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Hoàng Sang

Bạn đang đọc bài viết Gần 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 7 tháng đầu năm tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,